Privacyverklaring 2022

Als je een website hebt, dan heb je een privacyverklaring nodig. Het is een belangrijk juridisch document dat voor veel mensen moeilijk zelf op te stellen is. Gebruik daarom mijn gratis voorbeelddocument als basis voor het vastleggen van jouw privacybeleid. Ik raad u aan om dit te laten nalezen of aanvullen door uw GDPR adviseur of advocaat. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen.

Privacyverklaring

Privacy is zeer belangrijk voor ons. We willen onze (potentiële) klanten, leveranciers, partners en sollicitanten zoveel mogelijk informeren, hun privacy respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u ons beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van persoonsgegevens.

Alph@m-service wil benadrukken dat zij te allen tijde streeft om te handelen in overeenstemming met de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Waarom Alph@m-service gegevens nodig heeft

Alph@m-service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Alph@m-service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Alpha@m-service gegeven bewaart

Alph@m-service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Alph@m-service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Alph@m-service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alph@m-service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Alph@m-service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Alph@m-service bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Alph@m-service te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alph@m-service heeft hier geen invloed op.

Alph@m-service heeft Google geen toestemming gegeven om via Alph@m-service verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alphamservice.be. Alph@m-service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Alph@m-service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alph@m-service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alph@m-service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alph@m-service op via info@alphamservice.be. www.alphamservice.be is een website van Alph@m-service. Alph@m-service is als volgt te bereiken:

Postadres: Moeder Teresastraat 2 ~ B-8730 Beernem
Vestigingsadres: Moeder Teresastraat 2 ~ B-8730 Beernem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 0477 36 85 99
E-mailadres: info@alphamservice.be